To Thread - Forum Home

The Mudcat Café TM
https://mudcat.org/thread.cfm?threadid=15758
3 messages

Lyr Req: swedish folksong

30 Nov 99 - 09:42 PM (#142926)
Subject: swedish folksong
From: margaret

I'm looking for the lyrics to a Swedish folksong taught to me many years back. The title, or at any rate the first line, is something like "Kristallen den (or dem?) fina." If anyone can point me in the direction of a Swedish version of Digitrad, or can help at all, I'd be most grateful. Margaret


01 Dec 99 - 03:38 AM (#143083)
Subject: Lyr Add: KRISTALLEN DEN FINA (Swedish)
From: bassen

margaret here are the words to the song:

Kristallen den fina
Kristallen den fina som solen månd' skina,
som stjärnorna blänka i skyn.
Refr:
Till dig, min vän och älskogs blomma,
ack om vi kunde tillsammans komma,
och jag vore vännen din,
och du allra kärestan min!
Du ädela ros och förgylande skrin.
Jag känner en flicka i dygden den fina,
en flicka i denna här byn.
Refr.
Och om jag än fore till världens ände
så längtar mitt hjärta till dig.

For some swedish song lyrics try clicking here

bassen


01 Dec 99 - 07:46 AM (#143110)
Subject: RE: Lyr Req: swedish folksong
From: margaret

Bassen, many thanks! I have remembered the tune and about one-third of the words for twenty years, but one-third isn't quite enough, is it? Mudcat is the best! Thanks again, Margaret