Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat CafesjUser Name Thread Name Subject Posted
Chris in Wheaton Lyr Req: Sweet Jenny Jones (Morris Dance) (18) Lyr Add: CADAIR IDRIS (Welsh) 19 Mar 04


The Welsh version below - I think both versions need a good chorus, not just a repeat of the last line. Any suggestions? (Also if you google around there is a cool Morris Dance video with the tune.)
Something like a chorus starting with "Oh, I love the Valleys, and I've seen the World..........." but I'm no expert.......
Chris yn Wheaton

CADAIR IDRIS - Ceiriog

Bu+m innau'n rhodianna yn Nyffryn Llangollen,
        Yn dringo y mynydd i Gaer Dinas Bra+n.
Yn edrych i fyny at Gynwyd a Chorwen,
        A mynydd Rhiwabon yn deifio gan da+n.
Mi a welais la+n ddyfroedd, aberoedd y Berwyn,
        A da ardal Dyfrdwy ar aswy a de;
Ond mi welais la+n fwthyn, nis gwn i beth wedyn,
        Nis gallwn i weled dim byd ond efe.

Disgynnais o'r Castell, a chroesais yr afon,
        Fel curai fy nghalon anghofiaf fi byth;
Ac fel heb yn wybod i'm traed ar fy union,
        At dy+ Jenny Jones ymgyfeiriais yn syth.
Ac er iddi eistedd ymysg ei chwiorydd,
        A'i thad wrth ei hochor yn siarad a+ mi,
Gyda'i brad o'r tu arall, nis gwn i mo'r herwydd,
        Nis gallwn i weled neb byw ond hyhi.

Yn eglwys Llangollen tra'r clychau yn canu,
        Os aethum yn wirion mi wn pwy a'm gwnaeth;
Unasom a'n gilydd byth byth i wahanu,
        Yn dlawd neu'n gyfoethog, yn well neu yn waeth.
Mae'n dda gennyf bobpeth, 'n enwedig fy hunan,
        Mae Jenny yn gwybod yn well na myfi;
Mae yn dda gennyf ganu, mae'n dda gennyf arian,
        Ond nis gallaf garu dim byd heblaw hi.


Post to this Thread -

Back to the Main Forum Page

By clicking on the User Name, you will requery the forum for that user. You will see everything that he or she has posted with that Mudcat name.

By clicking on the Thread Name, you will be sent to the Forum on that thread as if you selected it from the main Mudcat Forum page.

By clicking on the Subject, you will also go to the thread as if you selected it from the original Forum page, but also go directly to that particular message.

By clicking on the Date (Posted), you will dig out every message posted that day.

Try it all, you will see.