Lyrics & Knowledge Personal Pages Record Shop Auction Links Radio & Media Kids Membership Help
The Mudcat Cafemuddy

Post to this Thread - Sort Descending - Printer Friendly - Home


Lyr Add: A Spailpin A Run (Gaelic)

keberoxu 25 Apr 16 - 06:49 PM
keberoxu 30 Apr 16 - 01:41 PM
keberoxu 14 Jul 16 - 02:40 PM
Felipa 14 Jul 16 - 05:20 PM
Share Thread
more
Lyrics & Knowledge Search [Advanced]
DT  Forum
Sort (Forum) by:relevance date
DT Lyrics:

Subject: Lyr Add: A Spailpín A Rún
From: keberoxu
Date: 25 Apr 16 - 06:49 PM

It seems that there are three speakers here: I culled this inside info from The Session forum.


A SPAILPÍN A RÚN

(traditional, Irish Gaelic)

First verse: the mistress of the farm (farmer's wife/widow)

A spailpín a rún, Dé do bheathasa chugainn
Nó cár bhuaínis an fómhair chomh luath seo
Is dá mbeadh a fhíos agam féin cá rabhais aréir
Ba ghairid lióm do bhéal a phógadh


Second verse: the migrant worker

A chailligh bhuí chróin, níor mhilis lióm do phóg
Is ní ghlacfainn céad bó mar spré leat.
Is go mba fhearr liómsa póg ó chailín beag óg
Ná a bhfuil agat ar bhord an tsléibhe amuigh.


Third verse: the farmer's lovely young daughter

A spailpín a stóir fan socair go fóill
Nó go bhfaigheadsa mo chaidhp is mo chlóca
Mo bhróga breá leathair le búclaí ar fhaisiúin
Is go deimhin duit go mbuailfinn an ród leat


Fourth verse: the migrant worker

Ó do rachainn go Caiseal is go Cluain gheal na Meala
Is go Carraig na Siúire thar m'eolas
'S go bráth fad a mhairfead ní fhillfead ar an bhaile
'S is cuma cé a bhuainfidh an eorna.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: A Spailpin A Run (Gaelic)
From: keberoxu
Date: 30 Apr 16 - 01:41 PM

Having never sat through the film "Titanic," I don't know where this tune occurs in its soundtrack, but I believe it was used there. Instrumental, though, not sung.


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: RE: Lyr Add: A Spailpin A Run (Gaelic)
From: keberoxu
Date: 14 Jul 16 - 02:40 PM

Brian O'Rourke contributes this additional verse, two quatrains, in his book Blas Meala.

A bhuachaillí crua, gearraigí go luath
Agus cuirigí bhur gcúnamh le chéile
Go mbainfimíd dúiseacht as bodaigh an phlúir
'S go racham dár ndúthaigh féinig

'S é a chloisim acu á rá nach seasóm aon lá
Ag na bodaigh atá lán de phónairí
Ach ní acu siúd atá 's ach ag Rí geal na ngrás
Is go dtuga Dia slán ón bhfómhar sinn


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate

Subject: A Spailpin A Run (Gaelic)
From: Felipa
Date: 14 Jul 16 - 05:20 PM

I'm not sure that there are two women, I thought the woman that the wandering labourer, the spalpeen/spailpín, says is too old for him doesnt go and fetch her cloak and her fashionable shoes to go along with the spailpín anyway. Either interpretation is possible. The later verses strike a rebellious note against the big wigs (na bodaigh atá lán de phónairi; in this case full of beans means well-fed I think)

Isn't this interesting?: "[Seán]ORiada wrote a full-length play Spailpin a Run about the life of the poet Eoghan Rua O Suilleabhain whose poems survived as songs in Munster long after his death. The play was staged in the Damer in Dublin and O Riada turned up every night to play the piano." http://irishtunecomposers.weebly.com/seaacuten-oacute-riacuteada.html
I wish I knew the content of that play...


Post - Top - Home - Printer Friendly - Translate
  Share Thread:
More...

Reply to Thread
Subject:  Help
From:
Preview   Automatic Linebreaks   Make a link ("blue clicky")


Mudcat time: 20 October 2:14 PM EDT

[ Home ]

All original material is copyright © 1998 by the Mudcat Café Music Foundation, Inc. All photos, music, images, etc. are copyright © by their rightful owners. Every effort is taken to attribute appropriate copyright to images, content, music, etc. We are not a copyright resource.